Årsmøte 2016

Referat fra årsmøte i Flerkult – Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester. Til stede: Camilla Sørbye, Nina Stenbro, Ann-Irene Bårdsnes, Sophie Essmat, Hanne Sveen, Oddbjørn Hansen, Kine Gokstad, Berit Engebak, Tone Nilsen Tid: 28.04.2016 Sted: Nasjonalbiblioteket Antall : 9 Møteleder: Camilla Sørbye Referent: Hanne Sveen Åpning og konstituering: Camilla Sørbye ønsket velkommen. 1. Godkjenning av … Fortsett å lese Årsmøte 2016

Referat fra styremøte 20.04.2016

Styret har hatt telefonmøte. Av innholdet: Forberedelse til Årsmøte som skal være torsdag 28. april kl.15.30 på Nasjonalbiblioteket. Møtet begynner rett etter Flerkulturelt bibliotekmøte (Det flerspråklige bibliotek). Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes. Forfall: Camilla Sørbye og Sophie Hirad. Tid: 20.04.16 Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte: Årsmøte 28.04.16 Nasjonalbiblioteket kl. … Fortsett å lese Referat fra styremøte 20.04.2016

Referat fra styremøte 17.02.2016

Styret har hatt telefonmøte. Forberedelser til Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø. Resultater av Flerkults spørreundersøkelse. Utarbeidelse av spørsmål til paneldebatten på bibliotekmøtet. Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes. Forfall: Sonja-Kristin Granaas og Sophie Hirad. Tid: 17.02.16, 15.00 – 16.00 Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte: Det 75. norske bibliotekmøte 9. … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.02.2016

Vinnerne av FlerKults spørreundersøkelse er…..

Tusen takk, alle 216 folkebibliotek som har svart på FlerKults spørreundersøkelse om tilbud til minoritetsspråklige. Blant svarene har vi trukket to FlerKult-medlemmer som får dekket hvert sitt deltakerbevis på bibliotekmøtet i Tromsø 9.-11. mars: Fauske bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på seminaret Nøkkel til Norge 10. mars, der vi … Fortsett å lese Vinnerne av FlerKults spørreundersøkelse er…..

Nøkkel til Norge – debatt på bibliotekmøtet i Tromsø

Arrangør: FlerKult –  Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester – torsdag 10. mars 15.45 – 17.00 Hvordan blir du som nykommer møtt på biblioteket? Hva slags tilbud kan du vente deg hvis du har et annet morsmål enn norsk? Hva om du er flyktning, asylsøker eller papirløs – kan du da forvente et like godt … Fortsett å lese Nøkkel til Norge – debatt på bibliotekmøtet i Tromsø

Referat fra styremøte 27.01.2016

Styret har hatt telefonmøte. Mye av aktiviteten til styret dreier seg om seminaret i forbindelse med Bibliotekmøtet i Tromsø. Det er informert om seminaret på Facebook og her på Flerkults hjemmeside. Det har vært god respons på spørreskjemaet vi sendte ut, men vi ønsker fortsatt flere svar. Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Sophie … Fortsett å lese Referat fra styremøte 27.01.2016

Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Idébank. Leksehjelp, kvinnegrupper, språkkafeer, lesesirkler, dataopplæring  m.m. Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har siden 2011 hatt jevnlige møter for å utvikle best mulig flerkulturelle bibliotektjenester. Bibliotekene har drevet ulike tiltak som leksehjelp, bok og film, leseombud for elever med innvandrerbakgrunn, språkkaféer, kvinnegrupper, skriveverksted, lesesirkler og dataopplæring. De har utarbeidet et hefte med … Fortsett å lese Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Referat fra styremøte 16.12.2015

Flerkult har arbeidet med en spørreundersøkelse for å kartlegge bibliotekenes tilbud og tjenester til flyktninger og asylsøkere. Resultatet av undersøkelsen blir presentert på det 75. bibliotekmøtet i Tromsø i mars. Referat fra telefonmøtet : Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Sophie Essmat, Sonja-Kristin Granaas, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes. Tid: 16.12.15, 12.30 – 14.00 Referent: … Fortsett å lese Referat fra styremøte 16.12.2015

Referat fra styremøte 06.11.2015

Styret møttes i tilknytning til Flerkulturelt bibliotekmøte i regi av Det flerspråklige bibliotek (5. november).  Vi vil oppfordre enda flere til å møte på disse inpirasjonsdagene med flerkulturelt fokus. Det er gratis å delta! Det arrangeres to møter i året  – vår og høst. Styret forbereder et seminar på bibliotekmøtet i mars med tittel «Nøkkel … Fortsett å lese Referat fra styremøte 06.11.2015

Referat fra styremøte 02.09.2015

Styret har hatt telefonmøte.  Av innholdet i referatet: IFLA-konferanse i Cape Town. Flerkult hadde stand på Mela-festivalen 14. – 16. august (Mela er en verdenskulturfestival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra hele verden). Planlegging av debattmøte om papirløses rettigheter og muligheter til å bruke bibliotekenes tilbud. Flerkults deltakelse på organisasjonsmøte i oktober. Til stede: Hanne … Fortsett å lese Referat fra styremøte 02.09.2015