Vinnerne av FlerKults spørreundersøkelse er…..

Tusen takk, alle 216 folkebibliotek som har svart på FlerKults spørreundersøkelse om tilbud til minoritetsspråklige. Blant svarene har vi trukket to FlerKult-medlemmer som får dekket hvert sitt deltakerbevis på bibliotekmøtet i Tromsø 9.-11. mars: Fauske bibliotek og Tromsø bibliotek og byarkiv. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert på seminaret Nøkkel til Norge 10. mars, der vi … Fortsett å lese Vinnerne av FlerKults spørreundersøkelse er…..

Nøkkel til Norge – debatt på bibliotekmøtet i Tromsø

Arrangør: FlerKult –  Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle bibliotektjenester – torsdag 10. mars 15.45 – 17.00 Hvordan blir du som nykommer møtt på biblioteket? Hva slags tilbud kan du vente deg hvis du har et annet morsmål enn norsk? Hva om du er flyktning, asylsøker eller papirløs – kan du da forvente et like godt … Fortsett å lese Nøkkel til Norge – debatt på bibliotekmøtet i Tromsø

Referat fra styremøte 27.01.2016

Styret har hatt telefonmøte. Mye av aktiviteten til styret dreier seg om seminaret i forbindelse med Bibliotekmøtet i Tromsø. Det er informert om seminaret på Facebook og her på Flerkults hjemmeside. Det har vært god respons på spørreskjemaet vi sendte ut, men vi ønsker fortsatt flere svar. Til stede: Sonja-Kristin Granaas, Hanne Sveen, Camilla Sørbye, Sophie … Fortsett å lese Referat fra styremøte 27.01.2016

Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Idébank. Leksehjelp, kvinnegrupper, språkkafeer, lesesirkler, dataopplæring  m.m. Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har siden 2011 hatt jevnlige møter for å utvikle best mulig flerkulturelle bibliotektjenester. Bibliotekene har drevet ulike tiltak som leksehjelp, bok og film, leseombud for elever med innvandrerbakgrunn, språkkaféer, kvinnegrupper, skriveverksted, lesesirkler og dataopplæring. De har utarbeidet et hefte med … Fortsett å lese Prat, les, klikk – biblioteket som integreringsarena

Referat fra styremøte 16.12.2015

Flerkult har arbeidet med en spørreundersøkelse for å kartlegge bibliotekenes tilbud og tjenester til flyktninger og asylsøkere. Resultatet av undersøkelsen blir presentert på det 75. bibliotekmøtet i Tromsø i mars. Referat fra telefonmøtet : Til stede: Camilla Sørbye, Hanne Sveen, Sophie Essmat, Sonja-Kristin Granaas, Nina Stenbro og Ann-Iren Bårdsnes. Tid: 16.12.15, 12.30 – 14.00 Referent: … Fortsett å lese Referat fra styremøte 16.12.2015

Referat fra styremøte 06.11.2015

Styret møttes i tilknytning til Flerkulturelt bibliotekmøte i regi av Det flerspråklige bibliotek (5. november).  Vi vil oppfordre enda flere til å møte på disse inpirasjonsdagene med flerkulturelt fokus. Det er gratis å delta! Det arrangeres to møter i året  – vår og høst. Styret forbereder et seminar på bibliotekmøtet i mars med tittel «Nøkkel … Fortsett å lese Referat fra styremøte 06.11.2015

Referat fra styremøte 02.09.2015

Styret har hatt telefonmøte.  Av innholdet i referatet: IFLA-konferanse i Cape Town. Flerkult hadde stand på Mela-festivalen 14. – 16. august (Mela er en verdenskulturfestival for utøvende kunst og kulturuttrykk fra hele verden). Planlegging av debattmøte om papirløses rettigheter og muligheter til å bruke bibliotekenes tilbud. Flerkults deltakelse på organisasjonsmøte i oktober. Til stede: Hanne … Fortsett å lese Referat fra styremøte 02.09.2015

Filmgruppe

Idébank. Filmgruppe. Et tilbud for alle som savner et sted å være på kveldsstid når biblioteket har sommerlukning. Tiltaket ble testet ut som en del av prosjektet  «Biblioteket som globale døråpnere». Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på : På sommertid stenger biblioteket kl 15.00 fra tirsdag til fredag, og vi ser at mange mister et … Fortsett å lese Filmgruppe

Språktrening

Idébank. Minoritetsspråklige møter norskspråklige til språktrening på biblioteket. Det er både egne grupper for menn og kvinner, og en fellesgruppe. Biblioteket har alliert seg med frivillige som hjelper til. Folkeakademiet og Frivilligsentralen har hjulpet til med å finne frivillige. Navn på tiltak :   Språktrening. Det er et tilbud der minoritetsspråklige kan øve på norsk hverdagssamtale … Fortsett å lese Språktrening

Referat fra styremøte 17.06.2015

Styret har hatt telefonmøte Til stede: Nina Stenbro, Hanne Sveen, Sonja-Kristin Granaas, Sophie Essmat, Camilla Sørbye og Ann-Iren Bårdsnes. Referent: Ann-Iren Bårdsnes Neste møte er 2. september kl. 15.30. 1. Konstituering av nytt styre Camilla Sørbye – leder Nina Stenbro – nestleder Hanne Sveen – webredaktør Sonja-Kristin Granaas – kasserer Sophie Essmat – styremedlem Ann-Iren … Fortsett å lese Referat fra styremøte 17.06.2015