Om oss

Vi vil sette flerkulturelle bibliotektjenester på dagsorden. Vi skal øke bevisstheten om flerkulturelle bibliotektjenester i bibliotekene og blant myndighetene, arbeide for at politiske signaler blir fulgt opp økonomisk og bidra til idéutveksling, faglig utvikling og nettverksbygging.

Leder

Oddbjørn Hansen
Det flerspråklige bibliotek, Nasjonalbiblioteket
E-post: Oddbjorn.Hansen@nb.no
Telefon:  45 23 10 01

Sekretær

Heidi Berg Kjuus
Horten bibliotek
E-post: heidi.kjuus@horten.kommune.no

Kasserer

Anne Thuv
Finnmark fylkesbibliotek
E-post: anne.thuv@ffk.no

Nestleder/webredaktør

Nina Stenbro
Vest-Agder fylkesbibliotek
 E-post: nist16@vaf.no

Styremedlemmer:

Bente Holmen Eriksen
Halden fengsel
E-post: bente@halden.bib.no

Brita Esaiassen
Berg folkebibliotek
E-post: brita.esaiassen@berg.kommune.no

Les mer