Stikkordarkiv: Idebank.Inspirasjon/opplevelse

Ny i Buskerud

  Hva Type tiltak: Innredning av sone, omorganisering av medier, sosiale aktiviteter Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Møter/deltakelse (eks. språkkafé, debatt, interessefellesskap). Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk). Læring/oppdagelse (eks. læringsressurser, klassebesøk, språkkafé, foredrag). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Hensikten med Ny i … Fortsett å lese Ny i Buskerud

Polsk filmkveld

Hva Type tiltak: Kinoframvising Hvilke(n) av følgende kategorier vil du plassere tiltaket innenfor (sett ett/flere kryss) Inspirasjon/opplevelse (eks. tilgang til litteratur/film/musikk, forfatterbesøk). Kort beskrivelse av hva tiltaket går ut på (maks 300 ord) Ingår paraplyavtale om filmlisens og leiger kino med dvdutstyr for å vise importert polsk film. Hvem Målgruppe: Polske innvandrarar og kontraktarbeidarar Hvor mange har … Fortsett å lese Polsk filmkveld