Virkeplan

Virkeplan 2015-2016

IFLA og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest

Spesialgruppen vil i virkeperioden fortsette å være en aktiv aktør og ressurs når det gjelder flerkulturelle bibliotektjenester. IFLAs og UNESCOs flerkulturelle bibliotekmanifest ligger til grunn for aktiviteten. Gjennom kronikker i aktuelle aviser og tidsskrifter vil det bli satt fokus på betydningen av gode flerkulturelle bibliotektilbud.

Flerspråklige bibliotektjenester

Spesialgruppen vil være en aktiv samarbeidspartner for institusjoner som særlig arbeider med flerspråklige bibliotektjenester, for eksempel Det flerspråklige bibliotek, Finnmark fylkesbibliotek og Samisk spesialbibliotek.

Asylmottak og arbeidsinnvandring

Spesialgruppen vil holde seg orientert om muligheter og utfordringer knyttet til økt innvandring og nye brukere i bibliotekene. Slik vil den kunne gi relevante innspill til myndighetene og oppdatert informasjon til bibliotek-Norge. Spesialgruppen vil også kunne være en pådriver for at det innledes samarbeid mellom aktuelle myndigheter og bibliotek.

Internasjonale og nasjonale konferanser

Spesialgruppen arbeider for at styret, medlemmer eller andre norske deltakere skal få mulighet til å delta på internasjonale konferanser om flerkulturelle bibliotektjenester.
Spesialgruppen vil arbeide for å bli synliggjort ved aktuelle norske konferanser og bokmesser.

Tiltak:

  • Spesialgruppen ønsker å være ansvarlig for en egen programpost på Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø 9.–11. mars 2016
Informasjon

Spesialgruppen deler informasjon via oppdaterte nettsider og en egen facebook-side. Her blir det informert om gruppens arbeid og flerkulturelle bibliotektjenester generelt. Det gis også informasjon om gode samarbeidsavtaler mellom myndigheter og bibliotek når det gjelder flerkulturelle tjenester. Nettsidene inneholder dessuten en idébank der bibliotek kan dele eksempler på vellykkede tiltak som er særlig relevante for et flerkulturelt publikum.

Tiltak:

  • Spesialgruppen arbeider aktivt og oppsøkende for at flest mulig bibliotek skal bidra med nyttig og inspirerende innhold til idébanken
  • Spesialgruppen vil informere om NBF og gruppens arbeid på MELA-festivalen 14.-16. august 2015, der den deler stand med NBF Oslo/Akershus
  • Spesialgruppen ønsker å rekruttere flere medlemmer
Kompetanse

Spesialgruppen ønsker å bidra til økt kunnskap, kompetanse og idéutveksling om språkkafeer, som er blitt et populært tilbud i mange bibliotek de siste årene.

Tiltak:

  • Spesialgruppen vil arrangere et nasjonalt dagsseminar om språkkafeer i oktober 2015. Arrangementet vil finne sted dagen før/etter Flerkulturelt nettverksmøte på Nasjonalbiblioteket, som arrangeres av Det flerspråklige bibliotek.

 

Spesialgruppens arbeid gjøres kjent på gruppens facebookside.

Og på NBF’s sider: http://flerkult.no

Spesialgruppen ønsker å rekruttere flere medlemmer.

Oppdatert 13.05.2015